ROBOTİK KODLAMA

Gelişen teknolojinin hayatın her alanına entegre olduğu dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu dijital dünya düzeninin nasıl çalıştığını bilmek, ona ayak uydurabilmek 7’den 70’e her birey için bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Çocuklarımız her ne kadar bu düzenin içinde doğsalar bile onlar da gelişen teknoloji ile ilgili birçok şeyi bilmek zorundalar işte bu durumlara adaptasyonda “robotik”, “kodlama”, “yazılım” gibi eğitimler önemli bir yer edinmeye başladı.

Robotik ve kodlama eğitimi, küçük yaştaki çocuklar için sıralı işlem kurma ve algoritmik düşünme becerileri üzerine kurgulanmış ve bu eğitimler için özel tasarlanmış çeşitli materyaller ile yapılan bir eğitimdir. Çocuklarımızın temel Algoritma mantığını kavraması, çeşitli teknolojik terimleri öğrenmesi, problem çözme becerilerinin gelişmesi, mekanik devrelerin çalışma prensiplerini bilmesi gibi birçok kazanımı edinmeleri dersimizin ana hedefleridir. Robotik kodlama ile erken tanışan çocuklar zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma, analitik düşünme, yeni fikirler üretme, teknolojiyi kolay kullanma ve onu amaca uygun şekilde yönetme konularında diğer çocuklara göre daha çok gelişim gösterirler.

“Bu dünyada herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Çünkü programlama size nasıl düşüneceğinizi öğretir.” Steve JOBS

HER GÜN İNGİLİZCE

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara İngilizce eğitimi vermeye başlanması ilerideki hayatlarında sosyal becerileri ve başarıları, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Özellikle yabancı dil eğitimi için en önemli yaş olan 3-6 yaş arası dönemde çocuklar zihin yapısı olarak bilinçli emici zihin yapısına sahiptirler ve bu dönemde verilecek yabancı dil eğitimi çocuğun tüm hayatı boyunca edineceği dilin zeminini oluşturur. Okul öncesi dönemde İngilizce eğitimi için izlenmesi gereken ilk aşama çocukları heveslendirmek ve günlük yaşantılarına İngilizceyi eklemektir. Çocuk yabancı dile ne kadar maruz kalırsa öğrenme o kadar hızlı ilerlemektedir. Daha sonra ise çocuğun yaş grubuna ve zihin yapısına uygun eğitim modelleri ile desteklemektir. Kurumumuzda verilen İngilizce eğitimi belirli tekniklere ve araçlara dayanmaktadır. Kullanılan teknikler çoğunlukla görsel tabanlı, işitsel tabanlı ve görev tabanlı tekniklerdir. Araçlar ise öğrenmeyi kolaylaştıran görsel kartlar, rol play, oyunlar, gerçek nesne kullanımı, drama, şarkılar, yaş grubuna uygun etkinlikler, el işi etkinliklerini kapsamaktadır. Çocukların dil kazanımı için önemli olan bu dönemi en verimli şekilde geçirebilmeleri adına çocukların eğlenerek öğrendikleri, öğrendikleri şeyleri günlük hayatlarına entegre edebildikleri ve eğitim sürecine kendilerinin de aktif katılımlarının sağlandığı bir eğitim süreci uygulanmaktadır. Okulumuzda her gün İngilizce dersi olması çocukların hedef dile fazlasıyla maruz kalması, öğrenilen bilgilerin sık sık pekiştirilmesi, akranları ile öğrenim süreci içerisinde olması ve en önemlisi eğlenerek, oyunlarla ve etkinliklerle yabancı dil öğreniyor olması oldukça pozitif etki yaratmaktadır.

PSİKODRAMA OYUN

Çocuk Psikodraması, çocuğun dünyasının doğal bir parçası olan oyun ve eylem metotlarını kullanan bireysel psikoterapi ve grup psikoterapisi yöntemidir. Psikodrama yoluyla, çocukların yaratıcılıkları ve rol repertuarları zenginleşir ve böylece hayatlarındaki engellerle baş etmeyi, güçlük çektikleri durumları yönetme becerileri kazanmış olurlar. Okul öncesi psikodrama ile duygusal, sosyal, bilişsel, motor ve dil gelişiminin gerçekleştirilmesi ve ayni zamanda çocukların yetenek ve becerilerinin saptanarak, bu unsurları hayata geçirmeleri sağlanmaktadır.

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

Kuklalarla eğitim okul öncesi eğitim döneminde çocuk gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıkları için öğretim sürecine katılımları çok daha etkili olur. Kuklalardan etkinliklerinde yemek, uyku, tuvalet alışkanlıkları kazandırmada yararlanabilir. Kuklalar aracılığıyla daha çok duyuya hitap edilir. Bu da anlatılanları, kuralları hatırlamaları ve içselleştirmeleri açısından daha kolay olur. Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir. Bu da bilişsel gelişime katkı sağlar. Okulumuzda uzman vantrolog tarafından verilen kukla eğitiminde kuklalarımız Venüs ile Güneş öğrencilerimizin ilgisini ve sevgisini oldukça çekmiştir.

BEDEN EĞİTİMİ VE DİĞER SPORLAR

Bedensel, fizyolojik, duygusal gelişimleri hızlı ve bir o kadar da yetişilemez olan okul çağındaki çocukların, görsel ve bedensel faaliyetler açısından desteklenmeleri gerekmektedir. Bu çağdaki çocukları spor ve sanat faaliyetleriyle desteklenirken aldıkları uyaranlar gelişimini istediğimiz yaş özelliklerine sınırsız katkı sağlamakta ve kısa sürede gözle görülür değişiklikler aile tarafından fark edilmektedir. Doruk Anaokulu olarak amacımız bedenini doğru bir şekilde kullanabilen, hareketlerini uygun şekilde kontrol edebilen ve kişilik gelişiminde temel öğesi olan özgüvenini kazandırmayı hedefliyoruz.

ÇOCUK CİMNASTİĞİ

Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı erken olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır. Kısacası cimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

RESİM VE BOYAMA

Resim dersinde ürün olay ve olguları, estetik, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme davranışları kazandırılarak, çocukların estetik kişiliklerini geliştirmektedir.

SATRANÇ ETKİNLİKLERİ

Okul öncesi satranç eğitimi çocukların düşünsel becerilerini geliştirir. Olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı ve perspektifi kazandırır. Yüksek yoğunlaşma gerektirdiğinden, özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklar için etkili bir egzersiz yöntemi olarak da kullanılabilir.

Çocuklar, okul öncesi aldıkları bu eğitimle hedef belirleme ve hedefe doğru ilerleme konularında deneyim kazınmış olurlar. Satranç, oyun özellikleri nedeniyle; stratejik düşünme, yapılan hamlelerin sonuçlarını değerlendirme, karşılaşılan sonuçları kabullenme gibi ek kazanımlar sağlar. Çocuklara alacakları kararların sonuçları olacağını öğreterek, ani karar verme reflekslerinin yumuşatılması sağlanır.

Okul öncesi satranç eğitimi ile matematik, fen, dil gelişimi, yabancı dil öğrenimi gibi birçok eğitim alanı “oyunlaştırma” yöntemiyle desteklenmiş olur. Satranç sporuyla ilgilenen çocukların derslerine daha ilgili, sosyal yaşantılarında ise daha başarılı olduklarına ilişkin yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. IQ ve EQ zekâ gelişiminin diğer eğitim alanlarına katkısı nedeniyle de bu sporun okul öncesi dönemde öğretilmesi ve sevdirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Okulumuzda oyunlaştırılarak öğretilen satranç dersinde ilimizde düzenlenen turnuvalarda öğrencilerimiz her yıl derece yapmaktadır.

MÜZİKAL EĞİTİM

Okul öncesi dönemlerindeki çocuklar müzik dersi aldıklarında piyano sayesinde öğrencilerin zeka kat sayısında %50 ilâ %80 arası bir artış gözlemlenmiştir.

YÜZME ETKİNLİĞİ

Okul öncesin de çocuklar henüz küçük yaşlarda iken bir spor alanına yönlendirilmeli ve o alanda gelişimi sağlanmalıdır. Bu spor dallarının arasından en en önemli ve etkin olanlardan biri de yüzmedir. Okul öncesin de 3 ile 5 yaş aralığındaki çocuklar yüzmeye yönlendirilerek, temel eğitimleri alması sağlanmalı ve bu yaşlardaki çocuklar için suyun görünmez bir yardımcı olduğu unutulmamalıdır.

MODERN DANS VE HALK OYUNLARI

Dans etmek her yaşta insanın deneyimleyebileceği bir etkinliktir. Dans, sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanında, kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir. Okulumuzda  modern dans ve halk oyunları dansı olmak üzere iki ders verilmektedir.  Hem dünya kültürünü hem ülke kültürünü danslarla öğrenmek çocuklarımız için daha kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır.

OYUN TERAPİSİ

Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler.