HER GÜN İNGİLİZCE

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara İngilizce eğitimi vermeye başlanması ilerideki hayatlarında sosyal becerileri ve başarıları, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Özellikle yabancı dil eğitimi için en önemli yaş olan 3-6 yaş arası dönemde çocuklar zihin yapısı olarak bilinçli emici zihin yapısına sahiptirler ve bu dönemde verilecek yabancı dil eğitimi çocuğun tüm hayatı boyunca edineceği dilin zeminini oluşturur. Okul öncesi dönemde İngilizce eğitimi için izlenmesi gereken ilk aşama çocukları heveslendirmek ve günlük yaşantılarına İngilizceyi eklemektir. Çocuk yabancı dile ne kadar maruz kalırsa öğrenme o kadar hızlı ilerlemektedir. Daha sonra ise çocuğun yaş grubuna ve zihin yapısına uygun eğitim modelleri ile desteklemektir. Kurumumuzda verilen İngilizce eğitimi belirli tekniklere ve araçlara dayanmaktadır. Kullanılan teknikler çoğunlukla görsel tabanlı, işitsel tabanlı ve görev tabanlı tekniklerdir. Araçlar ise öğrenmeyi kolaylaştıran görsel kartlar, rol play, oyunlar, gerçek nesne kullanımı, drama, şarkılar, yaş grubuna uygun etkinlikler, el işi etkinliklerini kapsamaktadır. Çocukların dil kazanımı için önemli olan bu dönemi en verimli şekilde geçirebilmeleri adına çocukların eğlenerek öğrendikleri, öğrendikleri şeyleri günlük hayatlarına entegre edebildikleri ve eğitim sürecine kendilerinin de aktif katılımlarının sağlandığı bir eğitim süreci uygulanmaktadır. Okulumuzda her gün İngilizce dersi olması çocukların hedef dile fazlasıyla maruz kalması, öğrenilen bilgilerin sık sık pekiştirilmesi, akranları ile öğrenim süreci içerisinde olması ve en önemlisi eğlenerek, oyunlarla ve etkinliklerle yabancı dil öğreniyor olması oldukça pozitif etki yaratmaktadır.

PSİKODRAMA OYUN

Çocuk Psikodraması, çocuğun dünyasının doğal bir parçası olan oyun ve eylem metotlarını kullanan bireysel psikoterapi ve grup psikoterapisi yöntemidir. Psikodrama yoluyla, çocukların yaratıcılıkları ve rol repertuarları zenginleşir ve böylece hayatlarındaki engellerle baş etmeyi, güçlük çektikleri durumları yönetme becerileri kazanmış olurlar. Okul öncesi psikodrama ile duygusal, sosyal, bilişsel, motor ve dil gelişiminin gerçekleştirilmesi ve ayni zamanda çocukların yetenek ve becerilerinin saptanarak, bu unsurları hayata geçirmeleri sağlanmaktadır.

OYUN TERAPİSİ

Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler.